แจงสังคมพระพุทธเจ้าไม่เคยให้กินฉี่ตัวเอง

จากกรณีที่มีการแอบอ้างความเชื่อทางศาสนาที่ระบุว่าปูติมุตตเภสัชในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าได้สอนให้มนุษย์กินปัสสาวะตัวเองเพื่อเป็นยารักษาโรคล่าสุดปรากฏว่าพระมหาไพรวัลย์พระนักคิดนักเขียนวัดสร้อยทองได้ออกมาโพสต์ถึงประเด็นดังกล่าวผ่านทางเฟซบุ๊กพร้อมกับอธิบายถึงปูติมุตตเภสัชที่มีการแอบอ้างจากพระไตรปิฎกยืนยันว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจกันผิดเพี้ยนกันไปมาก

อาตมาพยายามจะสืบค้นดูเกี่ยวกับเรื่องที่อ้างถึงกันนี้ ก็ได้เจอข้อความอธิบายในคัมภีร์ที่ตรงกันหลายแห่งว่า มูตร ที่ปรากฎอยู่ในคำว่า ปูติมุตตเภสัช ท่านประสงค์ถึง ฉี่โค เยี่ยวโค ไม่มีส่วนไหนที่ระบุถึงฉี่ของมนุษย์สักที่เดียว มีข้อความที่สอดคล้องกันอีก คือในมติของโบราณจารย์ ท่านกล่าวว่า ปูติมุตตเภสัช หมายถึงชิ้นสมอที่ดองด้วยน้ำฉี่โค หรือในอีกความหมายหนึ่งที่เราหลายคนอาจไม่เคยได้ยินมาก่อนเลย ท่านบอกว่า ปูติมุตตเภสัช หมายรวมถึง ยาที่ชาวบ้านเขาทิ้งแล้ว ไม่มีเจ้าของ