เตือนอหิวาต์สุกรแอฟริกันระบาดในจีนกระทบตลาดเนื้อหมูและอาหารสัตว์โลก

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือเอฟเอโอ (FAO) เตือนวันนี้ว่า โรคอหิวาต์สุกรแอฟริกันที่ระบาดในจีนจะทำให้จีนผลิตเนื้อหมูได้ลดลงอย่างน้อยร้อยละ 10 ในปีนี้ และจะกระทบต่อตลาดเนื้อหมูและอาหารสัตว์ทั่วโลก

เอฟเอโอออกรายงานแนวโน้มอาหารโลกในวันนี้ว่า จีนกำจัดสุกรไปแล้วกว่าล้านตัวเพื่อยับยั้งโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกันระบาด การที่ตลาดสุกรใหญ่ที่สุดในโลกอย่างจีนมีสุกรลดลงย่อมมีผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดต่อตลาดเนื้อหมูและตลาดผู้ผลิตอาหารเลี้ยงสัตว์ทั่วโลก โดยเฉพาะถั่วเหลืองที่จีนนำเข้าเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมาอาจจะหยุดชะงักอย่างฉับพลัน โรคนี้ยังแพร่ระบาดจากจีนไปยังประเทศเพื่อนนบ้านอย่างมองโกเลีย เวียดนาม ลาว และกัมพูชา ปัญหาที่เกิดขึ้นกับประเทศผู้เลี้ยงสุกรในเอเชียอาจเป็นโอกาสให้ผู้เลี้ยงในพื้นที่อื่น โดยเฉพาะยุโรป สหรัฐ และบราซิล ขณะนี้ถือเป็นเหตุการณ์ที่แทบไม่เคยเกิดขึ้นที่ผู้เลี้ยงสุกรจะได้จำหน่ายสุกรราคาดี ส่งออกได้จำนวนมาก แต่อาหารเลี้ยงสัตว์มีราคาถูก

เอฟเอโอคาดว่า ปีนี้ทั่วโลกจะผลิตเนื้อหมูได้ 115.6 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 4 จากปีก่อน เพราะปริมาณเนื้อหมูในจีนลดลงมากกว่าปริมาณเนื้อหมูที่เพิ่มขึ้นในสหรัฐ บราซิลและรัสเซีย ส่วนสหภาพยุโรป หรืออียูคาดว่าจะผลิตได้เท่าเดิมที่ 24 ล้านตัน เพราะสมาชิกบางประเทศอย่างโรมาเนีย ฮังการี และโปแลนด์ยังมีโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกันระบาดอยู่ ขณะเดียวกันคาดว่า อานิสงส์จะไปตกกับประเทศผู้ส่งออกไก่อย่างบราซิล สหรัฐ ไทยและอียูบางประเทศด้วย เพราะเป็นโปรตีนทางเลือกราคาถูกกว่า