อย.เตือน ระวังซื้อยาจีนเสี่ยงได้ยาปลอมรักษาโควิด-19

โลกออนไลน์ระบุยาจีนเหลียนฮัวชิงเหวินแคปซูลช่วยรักษาโควิด-19 แจงข้อเท็จจริง อย. ไทยอนุมัติสรรพคุณเฉพาะช่วยขจัดพิษ ลดไข้ บรรเทาอาการหวัด ไข้หวัดใหญ่ พบลักลอบขายไม่มีทะเบียนทางออนไลน์ เตือนอย่าซื้อ เสี่ยงได้ยาปลอม มีข้อบ่งใช้เพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาขอชี้แจงว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับอนุมัติทะเบียน

ตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร จาก อย. ในชื่อเหลียนฮัวชิงเหวินแคปซูลโดยสรรพคุณที่อนุมัติตามความรู้แพทย์แผนจีน คือ “ช่วยขจัดพิษ ลดไข้ บรรเทาอาการหวัด ได้แก่ ไข้ ปวดเมื่อยตามร่างกาย คัดจมูก ไอ น้ำมูก เจ็บคอ” และสรรพคุณที่มีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมคือ “ใช้บรรเทาอาการจากไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ ไข้ ปวดเมื่อยตามร่างกาย น้ำมูก ไอ เจ็บคอ ปวดหัว” โดยผลิตภัณฑ์เหลียนฮัวชิงเหวินแคปซูล เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ให้จำหน่ายเฉพาะในร้านขายยาและสถานพยาบาลเท่านั้น โดยปัจจุบันผู้ได้รับอนุญาตนำเข้า คือบริษัท เอินเวย์ กรุ๊ป จำกัด แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ กฎหมายไม่อนุญาตให้ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรผ่านทางสื่อออนไลน์ และห้ามโฆษณาผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งหากผู้บริโภคสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่มีการลักลอบขายทางสื่อออนไลน์ เสี่ยงต่อการได้รับผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอมและไม่ได้คุณภาพ และอาจได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตได้