หวั่นผู้ค้าฉวยโอกาสจุรินทร์สั่งดูแลราคาสินค้าช่วงภัยแล้ง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งกรมการค้าภายในดูแลราคาสินค้ากระทบภัยแล้งใกล้ชิดป้องกันฉวยโอกาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจในการเตรียมแผนดูแลราคาสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งและได้สั่งการให้กรมการค้าภายใน เร่งประเมินสถานการณ์ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา เพราะรู้ว่าภัยแล้งจะเป็นปัญหาใหญ่สำหรับปีนี้

โดยให้เตรียมแผนรองรับ และการควบคุมราคาสินค้าและบริการ ไม่ให้ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าที่น่าจะได้รับผลกระทบต่อผู้บริโภค รวมทั้งการดูแลต้นทุนการผลิตทางการเกษตรสำคัญ ที่ในปีนี้จะเข้าไปดูแลใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม รายงานจากกรมการค้าภายในล่าสุดยังไม่พบมีสินค้ารายการใดเสนอขอปรับราคาสินค้ามายังกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งกรมการค้าภายในมีการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์สินค้าที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด