สมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่นมีพระราชดำรัสวันนี้ในโอกาสทรงครองราชย์ครบ 30 ปี

สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะแห่งญี่ปุ่นเสด็จฯในพิธีที่จัดขึ้นในโอกาสที่พระองค์ทรงครองราชสมบัติครบ 30 ปี โดยมีพระราชดำรัสให้ญี่ปุ่นเปิดประเทศเพื่อพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงทั่วโลกให้มากขึ้น

รัฐบาลญี่ปุ่นจัดพิธีเนื่องในโอกาสสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่นทรงครองราชย์ครบ 30 ปีที่โรงละครแห่งชาติในกรุงโตเกียววันนี้ ร่วมด้วยสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ พระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระราชินีมิชิโกะ และนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ สมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่นตรัสว่า ญี่ปุ่นมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เก่าแก่มานาน แต่ปัจจุบันโลกได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว จึงขอให้ญี่ปุ่นเปิดรับความเปลี่ยนแปลงจากโลกภายนอก มีจุดยืนของตนเองโดยใช้สติและปัญญา และส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆอย่างจริงใจ สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะจะทรงสละราชสมบัติให้กับเจ้าชายนารูฮิโตะ มกุฎราชกุมารพระชนมพรรษา 59 พรรษาในวันที่ 30 เมษายนนี้