“ศรีสุวรรณ” ร้อง กกต.แจง ส.ส.บัญชีรายชื่อ 11 พรรคเล็ก ขัดกฎหมายหรือไม่ พรุ่งนี้

เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เรียกร้อง กกต. ชี้แจงการประกาศรับรอง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 11 พรรคการเมืองเล็ก ขัดกฎหมายหรือไม่ วันพรุ่งนี้

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า วันพรุ่งนี้จะไปยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้พิจารณาและส่งเรื่องไปยังศาลปกครองเพื่อวินิจฉัยว่าการที่ กกต. ออกประกาศ กกต. เรื่องผลการเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ โดยได้ประกาศรายชื่อพรรคการเมือง และรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น ส.ส. ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 128 และมาตรา 129 โดยได้มีประกาศรับรอง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 11 พรรคการเมืองเล็ก ที่มีคะแนนไม่ถึงจำนวน ส.ส. ที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได้ ไม่ถึงเกณฑ์เฉลี่ย 71,000 คะแนน ต่อ ส.ส. 1 คน นอกจากอาจไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 ยังอาจส่งผลต่อบริบททางการเมืองในอนาคตอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงอาจเข้าข่ายการเลือกตั้งที่ไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมตามที่กฎหมายบัญญัติ.