มหกรรม SME Transform #พร้อมเปลี่ยน 18-20 พ.ค. เมืองทองธานี

กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆจัดงานมหกรรม SME Transform #พร้อมเปลี่ยน ภายใต้แนวคิด ประชารัฐร่วมใจ เชื่อม SME ไทยสู่สากล

วัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อแสดงผลงานการรวมพลังเครือข่ายประชารัฐในการส่งเสริมและพัฒนา SME ได้เปิดมุมมองให้ก้าวทันสู่ยุค 4.0 พร้อมบริการต่าง ๆ จากเครือข่ายธุรกิจ พี่เลี้ยงทางธุรกิจ และสินเชื่อที่เหมาะสมกับธุรกิจ งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2561 ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 อิมแพค เมืองทองธานี โดยมีโซนต่างๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ โซนเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง โซนพลิกโอกาสสร้างธุรกิจ โซนปรับเปลี่ยนยกระดับธุรกิจ โซนพลังประชารัฐพัฒนาธุรกิจ โซนการเงินเสริมแกร่ง และโซนช้อปสินค้าดีมีคุณภาพ

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการสัมมนาฟรี ทั้ง 3 วัน ถือเป็นโอกาสสำคัญของ SME ที่จะได้เชื่อมโยงเครือข่ายทั้งพี่เลี้ยงทางธุรกิจ, Supply Chain, แหล่งเงินทุน รวมถึงบริการจากภาครัฐและเอกชนที่จะร่วมกันเสริมความเข้มแข็งให้ SME ยกระดับสู่ Smart SME . – สำนักข่าวไทย