ต้องเตรียมความพร้อมอะไรบ้างก่อนให้อาหารสายยาง

ต้องเตรียมความพร้อมอะไรบ้างก่อนให้อาหารสายยาง การให้อาหารทางสายยาง (Nasogastric tube : NG tube) คืออะไร
ผู้ป่วยอัมพาตที่มีปัญหาด้านการกลืน ไม่สามารถกลืนอาหารได้เอง หรือสำลักอาหาร ไม่รู้สึกตัวดี ต้องให้อาหารเหลวผ่านทางสายยางลงไปในกระเพาะอาหารโดยตรง

สายยางให้อาหาร ใส่ทางรูจมูกผ่านลงไปในหลอดอาหาร (NG tube) หรือเจาะผ่านทางหน้าท้อง (Gastrostomy tube) เข้าสู่กระเพาะอาหารโดยตรง

ทำไมต้องให้อาหารทางสายยาง

– ผู้ป่วยมีปัญหาด้านการกลืนอาหาร สำลักอาหาร ไม่รู้สติ แต่มีความจำเป็นต้องได้สารอาหาร และน้ำ เพราะคนเราขาดสารอาหารไม่ได้
– การให้น้ำเกลือหรือสารอาหารทางหลอดเลือดดำมีข้อจำกัด เช่น ติดเชื้อง่าย ให้ที่บ้านไม่ได้ ไปทำงานไม่ได้ และอาจได้พลังงานไม่เพียงพอ ค่าใช้จ่ายสูงกว่ามาก

อันตราย ยากหรือไม่

– การให้อาหารทางสายยาง (NG tube) ไม่มีอันตราย ไม่ยากเลย ถ้าได้รับความร่วมมือจากผู้ป่วยและญาติ พยาบาลและนักโภชนาการจะสอนวิธีการทำอาหารเหลว และวิธีการให้อาหารเหลวทางสายยางอย่างถูกต้องกับผู้ดูแล หรือญาติ ให้ญาติหรือผู้ดูแลทำได้อย่างง่าย และปลอดภัย

ต้องเตรียมความพร้อมอะไรบ้าง

– ผู้ป่วย ญาติ ผู้ดูแลต้องทำความเข้าใจให้ดีว่าวิธีการให้อาหารทำอย่างไร ทำใจยอมรับว่ามีความจำเป็นต้องให้อาหารทางสายยาง
– ญาติ หรือผู้ดูแลต้องฝึกทำอาหาร และวิธีการให้อาหารเหลวจนมั่นใจ
– ถ้ามีปัญหา ข้อสงสัย ให้สอบถามพยาบาลหรือแพทย์ได้ตลอดเวลา

ต้องให้อาหารทางสายยางนานเท่าใด

– ระยะเวลาการให้อาหารเหลวทางสายยางนานเท่าใดนั้น ขึ้นกับผู้ป่วยสามารถกลืนอาหารเองได้หรือไม่ ความรู้สึกตัวดีขึ้น ไม่สำลักอาหาร
– เริ่มต้นจะให้อาหารเหลวทางสายยางผ่านทางรูจมูกก่อนเสมอ แต่ถ้าไม่สามารถกลืนอาหารได้เลยเป็นเวลานาน ก็ต้องใส่สายยางเจาะหน้าท้องเข้าสู่กระเพาะอาหารโดยตรง

การให้อาหารทางสายยางไม่มีอันตราย ปลอดภัยแน่นอน