ญี่ปุ่นจะเพิ่มขอบเขตการตรวจหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังจะเพิ่มขอบเขตในการตรวจหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หลังจากพบว่ามีผู้ติดเชื้อบางคนที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามเกณฑ์ แต่กลับได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อ

เกณฑ์ปัจจุบันของกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นระบุว่า ผู้ต้องสงสัยว่าติดเชื้อ จะต้องมีไข้ 37.5 องศาเซลเซียส หรือสูงกว่า และมีอาการของโรคปอดอักเสบ และเป็นผู้ที่เพิ่งเดินทางไปเมืองอู่ฮั่นมาเมื่อเร็วๆ นี้ หรือได้สัมผัสกับผู้ที่มีอาการจากเมืองดังกล่าวโดยตรง ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อเข้ารับการตรวจหาการติดเชื้อ

แต่หลังพบว่า มีผู้ติดเชื้อบางคนไม่เคยไปอู่ฮั่น และไม่เคยสัมผัสโดยตรงกับผู้ติดเชื้อ กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นจึงปรับเกณฑ์บางอย่างให้กว้างขึ้น โดยเปลี่ยนจากที่เคยกำหนดว่าต้องมีอาการของโรคปอดอักเสบ มาเป็นแค่มีอาการของระบบทางเดินหายใจ และเปลี่ยนจากต้องเป็นผู้ที่เคยไปอู่ฮั่น หรือสัมผัสกับผู้ติดเชื้อโดยตรง มาเป็นผู้ที่เคยไปมณฑลหูเป่ย หรือใกล้ชิดกับผู้ที่เคยไปมณฑลหูเป่ย ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขจะให้แจ้งเทศบาลและสถาบันทางการแพทย์ทราบถึงเกณฑ์ใหม่ในวันนี้ และผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถสั่งให้ผู้ที่มีผลทดสอบเป็นบวกต่อไวรัสเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสั่งห้ามไม่ให้ไปทำงานเป็นระยะเวลาหนึ่งได้