จีนร่างระเบียบใหม่ควบคุมพลาสติกการเกษตรปนเปื้อนในชนบท

จีนจะเพิ่มความเข้มงวดการใช้แผ่นฟิล์มพลาสติกของเกษตรกร ซึ่งกำลังสร้างปัญหาดินปนเปื้อนทางตอนเหนือ และทางตะวันตกของประเทศ

กฎใหม่ซึ่งอยู่ระหว่างเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนจะกำหนดระบบการจัดการให้ครอบคลุมตั้งแต่การผลิต การจำหน่าย การใช้ประโยชน์ และการรีไซเคิลแผ่นฟิล์มพลาสติกในชนบท เพราะเกษตรกรจีน โดยเฉพาะทางตอนเหนือและตะวันตกของประเทศ มักคลุมพื้นที่เพาะปลูกด้วยแผ่นฟิล์มพลาสติกเพื่อรักษาความชื้นและป้องกันแมลง ช่วยให้ผลผลิตการเกษตรมีปริมาณมากและมีคุณภาพดีขึ้น แต่การใช้แผ่นฟิล์มพลาสติกมากเกินไปและไม่มีการรีไซเคิลดีพอ กำลังก่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบอัตราพลาสติกปนเปื้อนในดินเฉลี่ย 36 กิโลกรัมต่อ 6.25 ไร่ บางพื้นที่สูงถึง 138 กิโลกรัม ต่อ 6.25 ไร่

แต่ละปีจีนใช้แผ่นฟิล์มพลาสติกประมาณ 2 ล้านตัน เพื่อคลุมพื้นที่การเกษตร 200,000 ตารางกิโลเมตร หรือ 125 ล้านไร่ ผลการวิจัยพบว่า มีเพียง 180,000 ตันเท่านั้นที่ถูกนำกลับมารีไซเคิล แผ่นฟิล์มพลาสติกที่ถูกทิ้งไว้ในสิ่งแวดล้อมจะปนเปื้อนอยู่ในดินและเข้าไปในผลผลิต ดังที่เคยพบมาแล้วในขิงและผักโขมส่งออกจากมณฑลซานตง ริมฝั่งทางตะวันออกของจีน