ความไม่เท่าเทียมทางเพศที่ไม่เป็นธรรม

ความสามารถในการป้องกันไม่ให้โรคเบาหวานสนับสนุนหนังสือเรียนของโรงเรียนทั่วประเทศ นักเรียนกำลังเรียนรู้จากตำราเหล่านี้ว่าคนเราเป็นคนผิดปกติ นายพริทชิ่งเช็งผู้ซึ่งพร้อมกับนายสุภพันธุ์เอื้อนวลวงศ์ส่งจดหมายถึงคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องความไม่เท่าเทียมทางเพศที่ไม่เป็นธรรม เพื่อขอให้กลั่นกรองการศึกษาด้านสุขภาพทั้งหมด

หนังสือที่ใช้ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย พวกเขาหวังว่าคำตัดสินของ Wor Lor Por ซึ่งดำเนินงานภายใต้ปีกของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะบังคับให้คณะกรรมการตำราเรียนกระทรวงศึกษาธิการนำเรื่องที่สนใจออกไป โดยปกติแล้ว Wor Lor Por ใช้เวลาประมาณ 8 ถึง 10 เดือนในการจัดการกรณีดังกล่าว