ความพยายามในการลดความดันโลหิต

ความพยายามในการลดความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยสำคัญในการลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจวายและโรคหลอดเลือดสมอง การศึกษาของเราแสดงให้เห็นว่าการลดความดันโลหิตต่ำลงอาจทำให้ผู้ป่วยมีระดับความดันโลหิตต่ำเกินไปซึ่งอาจทำให้เสี่ยงต่อการตกน้ำและอาการเป็นลมได้ เพื่อตรวจสอบผลกระทบของการลดความดันโลหิตระหว่างผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

ดร. ซิมและทีมนักวิจัยได้ศึกษาประวัติสุขภาพของผู้ป่วย Kaiser Permanente กว่า 475,000 รายในแคลิฟอร์เนียตอนใต้ซึ่งเป็นยาที่กำหนดเพื่อรักษาความดันโลหิตสูง ในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีค่าความดันโลหิตเฉลี่ยและต่ำสุดที่อ่านได้ต่ำกว่า 110 มิลลิเมตรปรอทมีความสัมพันธ์กับอัตราการตกและน้าตกอย่างรุนแรงซึ่งส่งผลให้เกิดการเข้ารับการรักษาในแผนกฉุกเฉินหรือการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล